Billetter

Indkaldelse til generalforsamling

Jels-vikingerne indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 16. november kl. 19.00 i Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels.

Dagsordenen ser ifølge vedtægterne sådan ud:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens samlede beretning.
  • Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
  • Valg til bestyrelsen.
  • I ulige år valg af regnskabsfører.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til formanden på formand@jelsvikingespil.dk.