Billetter

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 17. november 2018 kl. 15.00 i Valhal (dørene åbnes kl. 14.00).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens samlede beretning
 3. Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget
 4. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  • Bruno Bennedsen – modtager genvalg
  • Carsten Weitling – modtager ikke genvalg
  • Erik Andersen – modtager ikke genvalg

   Valg af to suppleanter – på valg er:

  • Pernille Lorenzen – modtager genvalg
  • Tanja Laugesen – modtager ikke genvalg
 5. Valg af 1 revisor for en toårig periode – på valg er:
  • Ole Relsted – modtager genvalg

   Valg af revisorsuppleant for et år – på valg er:

  • Tøger Standdorf – modtager genvalg
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 7. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest den 9/11 2018 på formand@jelsvikingespil.dk eller via tlf. 23 74 83 61)
 8. Eventuelt

Program for generalforsamlingen lørdag den 17. november 2018. Sted: Valhal, Søvej 5D, Jels

14:00: Dørene åbnes – der er mulighed for køb af medlemskort frem til kl. 14:45 (der er medlemskrav for at kunne stemme)
15:00: Ordinær generalforsamling
16:45: Jels Vikingespil er vært for en dejlig varm gullaschsuppe samt drikkevarer
17:30: Fyrværkeri – vi fejrer det gode resultat og det gode sommervejr med det fyrværkeri vi ikke måtte affyre under forestillingen