Billetter

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Jels Vikingespil indkalder til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 18. november kl. 11.00 i vikingerne festsal Valhal.

Dagsorden er sådan ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens samlede beretning.
 3. Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
 4. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  – Mathilde Feidenhans’l – modtager genvalg.
  – Søren Moslund – modtager genvalg.
  – Rasmus Kissow Holm – modtager genvalg.
  Valg af to suppleanter.
  På valg er:
  – Karoline Kissow Holm – modtager genvalg.
  – Leif Lund – modtager genvalg.
 5. Valg af regnskabsfører.
  På valg er:
  – Manja Ploug – modtager genvalg.
 6. Valg af 1 revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant.
  På valg er:
  – Margit Holm Nielsen – modtager genvalg.
  Revisorsuppleant.
  På valg er:
  – Tøger Stranddorf – modtager genvalg.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Indkomne forslag. Forslag skal fremsendes til info@jelsvikingespil.dk senest den 10. november til midnat.
 9. Eventuelt.

Foto: Jels Vikingespil