Billetter

Indkaldelse til generalforsamling 2022

Jels Vikingespil indkalder til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 12. november kl. 11.00 i vikingerne festsal Valhal.

Dagsorden er sådan ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens samlede beretning.
 3. Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
 4. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  – Flemming Nielsen – modtager genvalg.
  – Janus Lynggaard – modtager genvalg.
  – Leo Møller – modtager genvalg.
  Valg af to suppleanter.
  På valg er:
  – Jette Hagelskær – genopstiller ikke.
  – Carsten Weitling.
 5. Valg af 1 revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant.
  På valg er:
  – Ole Relsted – modtager genvalg.
  Revisorsuppleant.
  På valg er:
  – Tøger Stranddorf – modtager genvalg.
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Indkomne forslag. Forslag skal fremsendes til formanden på janushl@jelsvikingespil.dk senest den 4. november til midnat.
 8. Eventuelt.

Foto: Jels Vikingespil