Billetter

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Jels Vikingespil indkalder til den årlige ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen finder sted lørdag den 13. november kl. 11.00 i vikingerne festsal Valhal.

Dagsorden er sådan ud:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens samlede beretning.
 3. Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
 4. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  – Rasmus Kissow Holm – modtager genvalg.
  – Annette Fogh – genopstiller ikke.
  – Carsten Weitling – modtager genvalg.
  Valg af to suppleanter.
  På valg er:
  – Anders Paasch – genopstiller ikke.
  – Mathilde Feidenhans’l – modtager genvalg.
 5. Valg af regnskabsfører.
  På valg er:
  – Manja Ploug – modtager genvalg.
 6. Valg af 1 revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant.
  På valg er:
  – Margit Nielsen – modtager genvalg.
  På valg er:
  – Tøger Stranddorf – modtager genvalg.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Indkomne forslag. Forslag skal fremsendes til formanden på janushl@jelsvikingespil.dk senest den 5. november til midnat.
 9. Eventuelt.
Krakes Kæmper drager på togt