Billetter

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 14. november 2020 kl. 11.00. Grundet COVID-19 afholdes generalforsamlingen udendørs på friluftsteatret. Husk derfor siddeunderlag og husk tøj efter vejret.

Der er kaffe/te og øl/vand – men ingen spisning eller andet festlighed efter generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår: Tøger Stranddorf.
 2. Bestyrelsens samlede beretning.
 3. Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget.
 4. Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  – Janus Lynggaard – modtager genvalg.
  – Leo Møller – modtager genvalg.
  – Henrik Paasch – genopstiller ikke.
  Valg af to suppleanter.
  På valg er:
  – Anders Paasch – modtager genvalg.
  – Lene Reese Hansen – genopstiller ikke.
 5. Valg af 1 revisor for en toårig periode og en revisorsuppleant.
  På valg er:
  – Ole Relsted – modtager genvalg.
 6. Revisorsuppleanten.
  På valg er:
  – Tøger Stranddorf – modtager genvalg.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 8. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen fremsætter tre forslag:
  – Forslag til samlet opdatering af vedtægter.
  – To forslag til justering af vedtægternes bestemmelser om stemmeret.
  Øvrige forslag skal fremsendes til formanden på janushl@jelsvikingespil.dk senest den 6. november til midnat.
 9. Eventuelt.

Der sælges medlemskort på Valhal-torvet fra kl. 10.00.