Billetter

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Der indkaldes til ordinær generalforsamling lørdag den 16. november 2019 kl. 11.00 i Valhal (dørene åbnes kl. 10.30).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens samlede beretning
 3. Regnskabsberetning til godkendelse og forelæggelse af budget
 4. Valg til bestyrelsen – på valg er:
  • Bruno Bennedsen – har ikke tilkendegivet sin stilling
  • Janus Lynggaard – modtager genvalg
  • Jørgen Ahlquist – genopstiller ikke
  • Lene Reese Hansen – genopstiller ikke
  • Leo Møller – modtager genvalg
  • Mikkel Vindt – genopstiller ikke

   Valg af to suppleanter – på valg er:
  • Henrik Paasch – modtager genvalg
  • Rasmus Kissow Holm – modtager genvalg
 5. Valg af regnskabsfører – på valg er:
  • Connie Kristensen – genopstiller ikke
 6. Valg af 1 revisor for en toårig periode – på valg er:
  • Margit Holm Nielsen – modtager genvalg
 7. Valg af revisorsuppleant for et år – på valg er:
  • Tøger Standdorf – modtager genvalg
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 9. Indkomne forslag (forslag til generalforsamlingen sendes til Janus Lynggaard – janushl@jelsvikingespil.dk – senest torsdag den 7. november)
 10. Eventuelt

Der sælges medlemskort ved indgangen fra kl. 10.30.